PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Firma PharmaSwiss Česká republika s.r.o. (součást koncernu Valeant) vytvořila tyto internetové stránky jako prezentaci produktů firmy.

Upozorňujeme Vás, že tyto stránky mají pouze informační charakter.

Informace uvedené na stránkách v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo lékárníka, nenavádí k užívání přípravku, doporučení nebo rozhodnutí o řešení zdravotních problémů.

Obsah a podoba těchto internetových stránek jsou pod ochranou autorských práv. Značky, produkty, domény a názvy firem jsou ve vlastnictví koncernu Valeant, resp. jeho dceřinných společností a jsou chráněny zákonem, případně firma disponuje právy na jejich využití. Jakékoliv kopie, fotokopie nebo jiné šíření obsahu stránek a použití např. značek, produktů, domén nebo názvu firem mohou být využity pouze pro osobní účely, v žádném případě pro ne komerční užití. Zakázáno je použití obsahu stránek v rámci přednášek, prezentací vč. vysílání (rádia, televize).

Na stránkách jsou umístěny odkazy (linky) na internetové stránky třetích osob. Za obsah nebo ochranu údajů na těchto stránkách není firma v žádném případě odpovědna.

Firma si vyhrazuje právo změnit bez jakéhokoliv předchozího upozornění obsah těchto internetových stran, doplnit je nebo odstranit. Na stránkách firma umísťuje aktuální informace. Přesto upozorňuje, že z technických důvodů nemusí být dokončena poslední aktualizace. Neručí za škody, které eventuálně z používání nebo využití těchto informací vznikly nebo vzniknou. Zároveň neručí za škody na počítači, které vzniknou/vznikly kvůli načtení těchto internetových stránek.

Shromážděné osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte ve formuláři na internetové stránce (např. jméno a příjemní, e-mailová adresa) nebudou bez Vašeho souhlasu prodány nebo jinak předány třetí straně. Firma bezpečně uchovává sdělené osobní údaje a chrání je před zneužitím. Tyto osobní údaje budou firmou příležitostně použity pouze pro zlepšení komunikace při zjišťování Vašich potřeb nebo řešení Vašich problémů.

Firma si vyhrazuje právo využít a dále reprodukovat nebo distribuovat dalším osobám zprostředkované myšlenky a inspirace sdělené na formulářích na těchto internetových stránkách bez jakéhokoliv omezení.